Προκήρυξη εκδρομής στο Γύθειο

Η Διεύθυνση του Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος
προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο, προκειμένου να του αναθέσει,
λαμβάνοντας υπ? όψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την
προγραμματιζόμενη μετακίνηση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης για την
Τρίτη 8 Μαΐου …περισσότερα