Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με ειδικές εκπαιδ. ανάγκες 2021

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερα
Περισσότερα

Υποβολή Αίτησης Δήλωσης των Αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

Περισσότερα
Περισσότερα
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ) 2021
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021