Τρίτη 4 Ιουνίου τελευταία ημέρα αιτήσεων Α! Γυμνασίου.

Η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για εγγραφή στην Α! Γυμνασίου του Σχολείου μας, που έληγε στις 31-5-2019, έχει παραταθεί μέχρι και την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019