Διενέργεια Εισαγωγικών Εξετάσεων Α’ Γυμνασίου σχολικού έτους 2020-21

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, ορίστηκαν στις 25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη. Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης στον Κλαδά και οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε ολιγομελείς ομάδες οι οποίες δημιουργήθηκαν αλφαβητικά.

Η ώρα εξέτασης έχει γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους μέσω e-mail και τηλεφώνου.