Πληροφορίες

Το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης ιδρύθηκε με την υπ` αριθμ. Δ4/354 25/08/2001 υπουργική απόφαση ως Μουσικό Γυμνάσιο Σπάρτης.

Σκοπός των Μουσικών Σχολείων με βάση τον ιδρυτικό τους νόμο 3345/2.9.1988 άρθρο 1, είναι:

«Η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης.»

Στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης διδάσκεται το σύνολο των μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όσα δηλαδή περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών όλων των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, καθώς και η έντεχνη δυτική και η ελληνική παραδοσιακή μουσική ισότιμα. Στόχος της διδασκαλίας των μουσικών μαθημάτων είναι να εφοδιαστεί το σύνολο των μαθητών του σχολείου με βασικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες με αξιόπιστο τρόπο, αλλά και να προετοιμάσει όσους μαθητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ανώτερες μουσικές σπουδές. Στο πλαίσιο της ευρύτερης καλλιτεχνικής μόρφωσης των μαθητών διδάσκονται μαθήματα αισθητικής παιδείας, όπως Θεατρική Αγωγή, Καλλιτεχνικά και Ιστορία της Τέχνης.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης παραχωρήθηκαν το 2004 έξι (6) στρέμματα οικοπέδου στην περιοχή Κλαδά. Εκεί σε υπερσύγχρονο πλέον διδακτήριο στεγάζεται από 1 Ιανουαρίου 2017 το σχολείο.

Διευθυντής το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου διετέλεσε ο κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρούλης (ΠΕ16.01, Μουσικός), από το 2002 έως το 2015 η κ. Αγγελική Αργειτάκου (ΠΕ02, Φιλόλογος), από το 2015 έως το 2017  ο κ. Διαμαντής Μανεσιώτης (ΠΕ03, Μαθηματικός) και από το 2017 ως και σήμερα ο κ. Ιωάννης Δημόπουλος (ΠΕ03, Μαθηματικός) .