‘Ωρες υποδοχής γονέων

Το σχολείο μας δέχεται καθημερινά για ενημέρωση τους γονείς-κηδεμόνες 11-12 π.μ., τηρώντας πιστά όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται λόγω COVID-19.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ