Προκήρυξη για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική 2018

Η πυροσβεστική προκηρύσσει Διαγωνισμό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τις πανελλήνιες 2018. Διαβάστε την προκήρυξη εδώ