Κατατακτήριες Εξετάσεις

 

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση που αφορά στη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων (ΦΕΚ 1405/25 04 2017 τ. Β΄): ΦΕΚ 1405/25-2017

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους στη Γραμματεία του σχολείου (πρωινές ώρες).

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου οπότε και ανακοινώνεται ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων. Ο αριθμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την ημέρα των εξετάσεων, ανάλογα με τις μετεγγραφές που προκύπτουν.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται για την εισαγωγή στη Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β΄, Γ΄ Λυκείου.

 

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:

για την Β’ Γυμνασίου (4 ή 5 μαθήματα): Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική -Θεωρία και Πράξη, Υποχρεωτικά Ατομικά Όργανα (Πιάνο, Ταμπουράς) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής

για την Γ’ ΓυμνασίουΕυρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική -Θεωρία και Πράξη, Υποχρεωτικά Ατομικά Όργανα (Πιάνο, Ταμπουράς), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

για την Α’ Λυκείου (6 μαθήματα): Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία & Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία & Πράξη, Υποχρεωτικά Ατομικά Όργανα (Πιάνο, Ταμπουράς), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

για τη Β’ τάξη Λυκείου (6 μαθήματα): Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο (Πιάνο) και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
για τη Γ’ τάξη Λυκείου (5 μαθήματα): Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής: α. γραπτά – ως προς το θεωρητικό μέρος και προφορικά – ως προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία), β. γραπτά (Ιστορία της Μουσικής) και γ. δι? ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).

Οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν άμεσα: α) πιστοποιητικό γέννησης, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) απόκομμα της ΔΕΗ ή άλλου επίσημου εγγράφου όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας και δ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) των γονέων.

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-17

Περιληπτικά για την εξεταστέα ύλη της ‘Β Γυμνασίου έως ‘Α Λυκείου ανατρέξτε εδώ.

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την ύλη των μουσικών οργάνων επιλογής κάθε τάξης (πιάνο, ταμπουράς, κιθάρα, φλάουτο, βιολί κλπ.) επικοινωνήστε με το σχολείο.

 • Όργανο επιλογής είναι το μουσικό όργανο που επιλέγει ο μαθητής να διδαχθεί στο σχολείο μας, πέραν του υποχρεωτικού πιάνου και του υποχρεωτικού ταμπουρά.

Σημείωση: Όργανο επιλογής μπορεί να είναι και το πιάνο ή ο ταμπουράς. Στην περίπτωση αυτή ζητήστε από το σχολείο την επιπλέον ύλη, στην οποία θα εξεταστεί ο υποψήφιος μαθητής.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Κατεβάστε το αρχείο

 

Τάξη Β΄ Γυμνασίου

Μάθημα: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1.ΒΑΣΙΚΑ: Φθογγόσημα, πεντάγραμμο, κλειδιά Σολ και Φα, αξίες, παύσεις, στιγμή διαρκείας, σύζευξη διαρκείας, μέτρο, είδη μέτρων, ελλιπές μέτρο, σημεία αλλοίωσης, χρωματικά – διατονικά ημιτόνια, συγκοπή, αντιχρονισμός.

2.ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Μείζονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις, εναρμόνιες κλίμακες. Ονομασία – αρίθμηση βαθμίδων.

3.ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ: Όλα τα διαστήματα (Καθαρά, μικρά, μεγάλα, αυξημένα, ελαττωμένα) και αναστροφές αυτών.  Διαστήματα στις μείζονες κλίμακες.

4.ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΟ: Μεταφορά δοσμένης μελωδίας από μια τονικότητα (μείζονες τονικότητες) σε άλλη, ενδεχομένως και με αλλαγή κλειδιού.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1.ΣΟΛΦΕΖ: Lemoine 1A: 68, 80, 81, 92, 94, (κλειδί Φα):157, 160, 168.  Καλομοίρης τεύχος 1o: 100, 101, 105, 111, 128, 129, 131.  Καλομοίρης τεύχος 3o (κλειδί Φα): 16, 24, 26,  36, 45.

2.Απαγγελία – τραγούδι μείζονος κλίμακας.

3.Αναγνώριση – σχηματισμός διαστημάτων (μέχρι 5ης)

4.Αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων.

 

Μάθημα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Θεωρία και Πράξη
A. Θεωρητικό Μέρος
1. Οι χαρακτήρες ποσότητας και ποιότητας
2. Οι χαρακτήρες που αυξάνουν τον χρόνο
3. Οι χαρακτήρες που διαιρούν τον χρόνο
4. Το συνεχές ελαφρόν
5. Η έννοια του ρυθ?ού
6. Τα συστατικά στοιχεία των ήχων
7. Οι φθορές του διατόνου

8. Ήχος α΄
9. Ήχος πλάγιος δ΄
10. Η ?εταρρύθ?ιση των Τριών Διδασκαλών
11. Πέτρος Λα?παδάριος, βιοεργογραφικά στοιχεία
12. Περί δη?οτικών τραγουδιών, γενικά στοιχεία
13. Τα ακριτικά τραγούδια
14. Η διαίρεση των δη?οτικών τραγουδιών στον κύκλο της ζωής και στον κύκλο του
χρόνου
Β. Πρακτικό Μέρος
– Σύντο?α ?έλη από το Αναστασι?ατάριο Πέτρου Λα?παδαρίου – Ιωάννου
Πρωτοψάλτου στους ήχους α΄ & πλάγιο δ΄, (παραλλαγή και ?έλος). Ενδεικτικά: Κύριε
εκέκραξα-κατευθυνθήτω, Πάσα πνοή-αινείτε, στίχοι δοξολογίας.
– Δη?οτικά τραγούδια – επιλογή στους ήχους α΄ και πλάγιο δ΄.

ΜάθημαΠΙΑΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Κομμάτια :

Τρία κομμάτια συνολικά, τα εξής :

Δύο κομμάτια κατ?  επιλογήν από μία μέθοδο πιάνου, όπως :

 1. Beyer, από τον αρ. 45 και μετά
 2. Waterman ? Harewood, Piano Lessons, Δεύτερο Βιβλίο
 3. Γιάννη & Ανθούλας Παπαδοπούλου, Πρώτα βήματα, Δεύτερο βιβλίο
 4. Άλλη μέθοδο με κομμάτια αντιστοίχου επιπέδου

ή δύο σπουδές από βιβλία σπουδών πιάνου, όπως :

 1. Czerny 100 (από τον αρ. 45 και μετά)
 2. Duvernoy
 3. Άλλο βιβλίο σπουδών με σπουδές αντιστοίχου επιπέδου

ή δύο άλλα κομμάτια αντιστοίχου επιπέδου.

 • Ένα επιβεβλημένο κομμάτι αντιστοίχου επιπέδου, το οποίο παραδίδεται από τη γραμματεία του Γυμνασίου

Κλίμακες :

Μείζονες κλίμακες Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι, Φα σε μία οκτάβα. 

Ελάσσων λα (φυσική, αρμονική, μελωδική) σε μια οκτάβα. 

Αρπισμοί :

Αρπισμοί μείζονες Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι, Φα σε μία οκτάβα με τις αναστροφές τους.

Αρπισμός ελάσσων λα σε μία οκτάβα με τις αναστροφές του.

Συνδέσεις συγχορδιών : 

Συνδέσεις συγχορδιών I ? IV ? V ? I στη Ντο μείζονα και στη λα ελάσσονα αρμονική σε θέση ογδόης.

 

Μάθημα: Τα?πουράς (ως υποχρεωτικό όργανο αναφοράς της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής)

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ):
? Ποδαράκι (ήχος α΄)
? Ταχτάρισ?α (ήχος α΄, παιδικό Ικαρίας)
? Απόψι τα ?εσάνυχτα
? Χιώτισσες (κάτω στο γιαλό)
? Σή?ερα γά?ος γίνεται
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ):
? Απάνω στην τριανταφυλλιά
? Τούτο το ?ήνα
? Μια κόρη διάζεται πανί (Χαλκιδικής)
? Τουτ΄ ήταν που ?ου λέγανε (ήχος πλ.δ΄, Συρτό Πελοποννήσου)
? Τρεις καλογέροι κρητικοί (ήχος α΄, κάλαντον Πόντου και Ιωνίας)

Κατά την εκτέλεση των τραγουδιών από τις παραπάνω δεξα?ενές θα αξιολογηθεί ο βαθ?ός επάρκειας στα παρακάτω βασικά ση?εία παιξί?ατος τού οργάνου, όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ B 2858/28-12-2015, σελ. 33998-34004 (βλ. στο link που παρατίθεται παραπάνω). Ο εξεταζό?ενος αξιολογείται βάσει των ση?είων αυτών, εάν δηλαδή κατέχει τα παρακάτω και είναι ικανός να στηρίζει το θεωρητικό και πρακτικό ?έρος των κο??ατιών που θα επιλέξει:
1. Στάση σώ?ατος και κράτη?α του οργάνου και της πένας
2. Ρυθ?ός: δίση?ος, τρίση?ος, τετράση?ος.
3. Πενιές (θέση-άρση)
4. Δεσ?οί (κινητοί ?περντέδες). Μαλακό διάτονο. Σχη?ατισ?ός τετράχορδων-πενταχόρδων (συνη??ένα /διαζευγ?ένα). Γνώση της διάταξης των δεσ?ών για το σχη?ατισ?ό του βασικού τετραχόρδου ή πενταχόρδου που ανήκει το τραγούδι. Παράδειγ?α για το πεντάχορδο, πλάγιου του τετάρτου ήχου: 12-10-8-12 ή για το τετράχορδο του πρώτου ήχου 10-8-12, κλπ. Συ?περιφορά των φθόγγων: βου και ζω (?ι και σι αντίστοιχα). Σχη?ατισ?ός συγχορδιών ?ε πέ?πτες και τέταρτες.
5. Δακτυλοθεσία (ανοιχτή ή κλειστή θέση και χρήση του αντίχειρα 5ου
δακτύλου)
6. Στολίδια (προαιρετικά: legato, glissando, ο?αλόν, κτύπη?α στο καπάκι,
κλπ.)
7. Μουσικότητα

Ση?ειώσεις:
α) Οι ?αθητές οφείλουν να εκτελέσουν στον τα?πουρά χωρίς τη βοήθεια ?ουσικού κει?ένου (από ?νή?ης) δύο από τα παραπάνω τραγούδια. Τα τραγούδια τα οποία πρόκειται να επιλέξουν για ακρόαση θα πρέπει να
προέρχονται ένα από κάθε δεξα?ενή. Η ερ?ηνευτική εικόνα των εξεταζο?ένων, θα αξιολογηθεί ?ε βάση τα βασικά ση?εία επάρκειας όπως πιο πάνω έχουν αυτά αναφερθεί, ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να καταστήσουν ε?φανώς ότι
αντιλα?βάνονται τη λειτουργία του τα?πουρά ως εργαλείο για την βιω?ατική κατανόηση της θεωρίας της ελληνικής παραδοσιακής ?ουσικής (θεωρία των ήχων, θεωρία των ρυθ?ών, είδη ?ελοποιίας, σύστη?α γραφής) και ότι δεν
παραγνωρίζουν την αυτόνο?η λειτουργία του ως σολιστικού οργάνου, συνοδευτικού του δη?οτικού τραγουδιού ?ε ιδιαίτερη τεχνική και ρεπερτόριο.
β) Οι παρτιτούρες των τραγουδιών προέρχονται οι περισσότερες από το βιβλίο «Μέθοδος τα?πουρά» του Γιάννη Αρβανίτη, Αθήνα 1997, καθώς και το συλλογικό έργο των Β. Μπαρα?πούτη, Π. Παπαπετρόπουλου, Σ.Κατσιάνη και Κ. Γρά?πα και βρίσκονται στο γραφείο του σχολείου.
γ) Όσον αφορά το κούρδισ?α του τα?πουρά, θα χρησι?οποιηθεί το βασικό κούρδισ?α κατά πέ?πτες (καραντουζέν), το οποίο ?πορεί να είναι:
1η χορδή: Κε=λα, 2η χορδή: Πα=ρε και 3η χορδή: Δι=Σολ
ή εναλλακτικά:
1η χορδή: Πα=ρε, 2η χορδή: Δι=Σολ και 3η χορδή: Νη=Ντο

 

Μάθημα: Ατομικό Όργανο Επιλογής (εκτός Πιάνου)

Ση?είωση: Η εξέταση σε ατο?ικό όργανο επιλογής είναι προαιρετική για τους υποψηφίους της β΄ γυ?νασίου. Όσοι υποψήφιοι επιθυ?ούν ωστόσο να εξεταστούν στο ατο?ικό όργανο της επιλογής τους, θα πρέπει να συνεννοηθούν
?ε το σχολείο σχετικά ?ε την εξεταστέα ύλη.

Γ΄ Γυμνασίου

Μάθημα: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1.ΚΛΙΜΑΚΕΣ:  Ελάσσονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις, εναρμόνιες κλίμακες.

2.ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ:  Διαστήματα στις ελάσσονες κλίμακες. Εύρεση δοσμένου διαστήματος στις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες.

3.ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ:  Σχηματισμός και είδη συγχορδιών (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες συγχορδίες).

4.ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΟ:  Μεταφορά δοσμένης μελωδίας από μία τονικότητα (μείζονες και ελάσσονες τονικότητες) σε άλλη, ενδεχομένως και με αλλαγή κλειδιού.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1ΣΟΛΦΕΖ: Καλομοίρης τεύχος 2ο: 28, 36, 38, 44, 47, 53, 54, 55. Καλομοίρης τεύχος 3ο: 26, 31, 43, 45, 51, 52.

2. Απαγγελία – τραγούδι ελάσσονος (αρμονικής και μελωδικής) κλίμακας.

3. Ακουστική αναγνώριση είδους συγχορδίας, σχηματισμός συγχορδιών με δοσμένη νότα ως Θεμέλιο, ως Τρίτη και ως Πέμπτη.

4. Αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων.

5. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista) παρόμοιας δυσκολίας με του σολφέζ.

 

Μάθημα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Θεωρία και Πράξη

 1. Θεωρία των διατονικών ήχων
 2. Χαρακτηριστικά των ήχων
 3. Συστή?ατα
 4. Κεκραγάρια-πασαπνοάρια (στιχηραρικά) των ήχων Α΄, πλαγίου Α΄, πλαγίου Δ’
 5. Αναβαθ?οί, Δοξολογίες και Κανόνες α΄ και γ΄ Ωδής των ήχων Α΄, πλαγίου Α΄,
  πλαγίου Δ΄
 6. Τραγούδια κατ’ επιλογήν στους διατονικούς ήχους.

ΜάθημαΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

Κομμάτια :

Τρία κομμάτια συνολικά, τα εξής :

 • Ένα κομμάτι εποχής μπαρόκ από βιβλία όπως :
 1. J. S. Bach Το βιβλίο της Άννας Μαγδαληνής (από τα πρώτα κομμάτια)
 2. «Τα πρώτα βήματα στην πολυφωνία»
 3. Άλλα βιβλία με πολυφωνικά κομμάτια αντιστοίχου επιπέδου
 • Μία σπουδή από τα εξής βιβλία :
 1. Czerny 30
 2. Lemoine από τον αρ. 10 και εξής
 3. John Thompson Second Grade Studies

ή ένα κομμάτι ρεπερτορίου από βιβλία όπως :

 1. Der junge Pianist, Δεύτερο βιβλίο
 2. Σονατίνες των Clementi, Kuhlau, Diabelli, Beethoven κ.ά.
 3. Burgmuller
 4. Waterman ? Harewood Piano Lessons Τρίτο βιβλίο (από τον αρ. 36 και εξής)
 5. Kabalevsky 24 μικρά κομμάτια ή
 6. Άλλα βιβλία με κομμάτια ρεπερτορίου αντιστοίχου επιπέδου
 • Ένα επιβεβλημένο κομμάτι αντιστοίχου επιπέδου, το οποίο παραδίδεται από τη γραμματεία του Γυμνασίου

Κλίμακες 

 Όλες οι μείζονες κλίμακες  σε μία οκτάβα.

Μείζονες κλίμακες Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι, Φα σε δύο οκτάβες.
Ελάσσονες κλίμακες λα, μι, σι, ρε, σολ, ντο, φα (αιολικός τρόπος, αρμονική, μελωδική) σε μία οκτάβα.

Αρπισμοί :

Αρπισμοί μείζονες Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι, Φα σε μια οκτάβα με τις αναστροφές τους.

Αρπισμοί ελάσσονες λα, μι,  σι, ρε, σολ, ντο, φα σε μια οκτάβα με τις αναστροφές τους.

Συνδέσεις συγχορδιών :

Συνδέσεις συγχορδιών I ? IV ? V ? I στις μείζονες κλίμακες Ντο, Σολ, Ρε, Φα και στη λα ελάσσονα αρμονική σε θέση ογδόης.

ΜάθημαΠΙΑΝΟ (ως Ατομικό Όργανο Επιλογής)

Διευκρινίζεται ότι όσοι ?αθητές δηλώσουν το πιάνο ως όργανο επιλογής, για τις κατατακτήριες εξετάσεις υποχρεωτικού πιάνου ισχύει η ίδια ακριβώς ύλη κατατακτήριων εξετάσεων του πιάνου επιλογής.
? Δύο κο??άτια (το ένα από ?νή?ης): Επιλογή από τα ενδεικτικά ?ουσικά έργα επιπέδου 1 πιάνου επιλογής του Αναλυτικού Προγρά??ατος Σπουδών Μαθη?άτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (βλ. το σχετικό ΦΕΚ B 2858/28-12-2015) ή επιλογή άλλων ?ουσικών έργων ισοδύνα?ης δυσκολίας
? Μία κλί?ακα (βλ. κλί?ακες επιπέδου 1 πιάνου επιλογής του Αναλυτικού Προγρά??ατος Σπουδών Μαθη?άτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία στο σχετικό ΦΕΚ B 2858/28-12-2015).

Α΄ Λυκείου

Μάθημα: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ:  Όλες οι μείζονες και ελάσσονες κλίμακες.

2. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ:  Όλα τα διαστήματα.

3. ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ:  Σχηματισμός και είδη συγχορδιών (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες συγχορδίες). Εύρεση δοσμένης συγχορδίας στις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες.

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ: Έκταση φωνών, ανάπτυξη τρίφωνης συγχορδίας σε τέσσερις φωνές, θέσεις συγχορδιών, αρίθμηση συγχορδιών, κινήσεις φωνών – συγχορδιών.

 • Εναρμόνιση ενάριθμου μπάσου (κύριες συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση και α? αναστροφή).
 • Εναρμόνιση μελωδίας (κύριες συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση και α? αναστροφή).

Παράλληλες – αντιπαράλληλες 5εςκαι 8ες. Βασικές πτώσεις (μισή, τέλεια, πλάγια).

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1.  ΣΟΛΦΕΖ: (Lemoine 2A: 7, 8, 15, 16, 18, 20, 22, Reuchsel 3: 9, 10. Καλομοίρης τελυχος 3: 58, 59, 66α και 66β

2.  Ακουστική αναγνώριση διαστημάτων (μελωδικών και αρμονικών) και συγχορδίών, σχηματισμός συγχορδιών στο πιάνο με δοσμένη νότα ως Θεμέλιο, ως Τρίτη και ως Πέμπτη.

3.  Παίξιμο στο πιάνο των συνδέσεων I-IV-V-I κάνοντας πλάγια και αντίθετη κίνηση, με συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση σε θέση 8ης, 5ης, 3ης σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες.

4.  Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista) παρόμοιας δυσκολίας με του σολφέζ. 

Μάθημα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Θεωρία και Πράξη

A. Θεωρητικό Μέρος

1. Εναρ?όνιος φθορά
2. Συστατικά στοιχεία του τρίτου και βαρέος ήχου
3. Σύστη?α
4. Ποιητικές φόρ?ες του κοντακίου και του κανόνα
5. Θεωρία ήχου β΄ (κλί?ακα, φθορές, βάση)
6. Θεωρία ήχου πλαγίου β΄ (κλί?ακα, φθορές, βάση)
Ση?είωση: Θεωρείται γνωστή η θεωρία των ση?αδοφώνων ποσότητας, ποιότητας
των γενών και των φθορών.

Β. Πρακτικό Μέρος
Μέλη από το Σύντο?ο Αναστασι?ατάριο Πέτρου Λα?παδαρίου – Ιωάννου Πρωτοψάλτου (παραλλαγή και ?έλος):
– Στον ήχο γ΄, ενδεικτικά: Κύριε εκέκραξα-κατευθυνθήτω, Τω Σω σταυρώ, Πάσα
πνοή-αινείτε, Δεύτε πάντα τα έθνη, στίχοι δοξολογίας Μανουήλ Πρωτοψάλτου
– Στον βαρύ ήχο, ενδεικτικά: Κύριε εκέκραξα-κατευθυνθήτω, Πάσα πνοή-αινείτε, Ανέστη Χριστός εκ νεκρών, Θεός Κύριος απολυτίκιο, Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου.
– Δη?οτικά Τραγούδια – κατ’ επιλογή στους παραπάνω ήχους.

Μάθημα: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

? Δύο κο??άτια (το ένα από ?νή?ης):
Α) Σπουδή ή Πολυφωνικό/ Προκλασικό Κο??άτι
Β) Κο??άτι κλασικής ή ?ετέπειτα περιόδου Επιλογή από τα ενδεικτικά ?ουσικά έργα επιπέδου 3 υποχρεωτικού
πιάνου του Αναλυτικού Προγρά??ατος Σπουδών Μαθη?άτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (βλ. το σχετικό ΦΕΚ B 2858/28-12-2015) ή επιλογή άλλων ?ουσικών έργων ισοδύνα?ης δυσκολίας
? Μία κλί?ακα (βλ. κλί?ακες επιπέδου 3 υποχρεωτικού πιάνου του Αναλυτικού Προγρά??ατος Σπουδών Μαθη?άτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία στο σχετικό ΦΕΚ B 2858/28-12-2015).

ΜάθημαΠΙΑΝΟ (ως Ατομικό Όργανο Επιλογής)

Ση?είωση: Για την επιλογή των ?ουσικών έργων, παρακαλού?ε να ?ελετηθεί ?ε προσοχή το ισχύον «Αναλυτικό Πρόγρα??α Σπουδών Μαθη?άτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυ?νάσια, Λύκεια)», ΦΕΚ B
2858/28-12-2015. Για το πιάνο ως ατο?ικό όργανο επιλογής βλ. σελ. 34394-34527.

Δύο κο??άτια (το ένα από ?νή?ης)
Α) Σπουδή ή Πολυφωνικό/ Προκλασικό Κο??άτι
Β) Κο??άτι κλασικής ή ?ετέπειτα περιόδου
Επιλογή από τα ενδεικτικά ?ουσικά έργα επιπέδου 5 πιάνου επιλογής του Αναλυτικού Προγρά??ατος Σπουδών Μαθη?άτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (βλ. το σχετικό ΦΕΚ B 2858/28-12-2015 που υπάρχει στο παραπάνω link) ή επιλογή άλλων ?ουσικών έργων ισοδύνα?ης δυσκολίας

Μία κλί?ακα (βλ. κλί?ακες επιπέδου 5 πιάνου επιλογής του Αναλυτικού Προγρά??ατος Σπουδών Μαθη?άτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία στο σχετικό ΦΕΚ B 2858/2015.

Μάθημα: Τα?πουράς (ως υποχρεωτικό όργανο αναφοράς της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής)

Ε΄ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ):
? Άγουρος πέτρα πελεκά (Αρχιπελάγους)

? Τσαλαπετεινοί
? Με γέλασάνε τα πουλιά (συγκαθιστός Θράκης)
? Κάτου στουν κά?που τουν πλατύ (συρτός συγκαθιστός Θράκης)
? Κάγκαλος (πλ. δ΄ χρω?ατικός) ή Ο Χαραλά?πης ή Τρία παιδιά
Βολιώτικα
? Μανιώ (αργιλα?άς/πατινάδα – δρο?ικό Γαλάτιστας Χαλκιδικής)
? Ακρίτας όντες έλα?νεν (Ακριτικό)
? Ζεϊ?πέκικο Αϊδινίου

ΣΤ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ):
? Σήκω Δια?άντω (τσά?ικος)
? Αλέξανδρος κι ο βασιλιάς (ζωναράδικος)
? Τι ήθελα και σ? αγαπούσα (καρσιλα?άς Μακεδονίας)
? Ντάρι- ντάρι
? Ερωτόκριτος
? [προαιρετικά: ο ?αθητής ?πορεί να αυτοσχεδιάσει ?ια δική του ?ελωδία
πάνω στον ήχο πλάγιο του δευτέρου ή στον β΄ ήχο]

Κατά την εκτέλεση των τραγουδιών από τις παραπάνω δεξα?ενές θα αξιολογηθεί ο βαθ?ός επάρκειας στα παρακάτω βασικά ση?εία παιξί?ατος τού οργάνου, όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ B 2858/28-12-2015, σελ. 33998-
34004. Ο εξεταζό?ενος αξιολογείται βάσει των ση?είων αυτών, εάν δηλαδή κατέχει τα παρακάτω και είναι ικανός να στηρίζει το θεωρητικό και πρακτικό ?έρος των κο??ατιών που θα επιλέξει:

1. Στάση σώ?ατος και κράτη?α του οργάνου και της πένας
2. Ρυθ?ός (ανάλογα ?ε τα τραγούδια που θα επιλέξει): Εννιάση?ος (καρσιλα?άς: 2-2-2-3, συγκαθιστός: 2-2-2-3, ζεϊ?πέκικος: 2-2-2-3, απτάλικος: 3-2-2-2 και αργιλα?άς: 2-3-2-2). Ρυθ?ικά σχή?ατα συνοδείας χορών: τσά?ικου, ζωναράδικου, ?πάλου και ζεϊ?πέκικου ?ε τη χαρακτηριστική του πενιά.
3. Πενιές (θέση-άρση)
4. Δεσ?οί (κινητοί ?περντέδες). Χρώ?α (σκληρό και ?αλακό). Γνώση της διάταξης των δεσ?ών για το σχη?ατισ?ό του βασικού τετραχόρδου / πενταχόρδου που ανήκει το τραγούδι. Παράδειγ?α, τετράχορδο / πεντάχορδο του πλαγίου β΄ ήχου: 6 – 20 – 4/12 ή: 6 – 18 – 6/12, για το σκληρό χρώ?α, επίσης, για το ?αλακό χρώ?α: 8-14-8/12 ?ε το κε ύφεση, ό?ως, πιο ψηλά από το η?ίτονο. Επίσης, το πεντάχορδο πλαγίου του τετάρτου τετράφωνου χρω?ατικού: 12-6-18-6 ?ε ύφεση στο φθόγγο βου και δίεση στο γα (?ακά? νικρίζ), καθώς και του ήχου πλ.δ΄ επτάφωνου χρω?ατικού (?ακά? χιτζασκιάρ) ?ε βάση επίσης το φθόγγο Νη και δεσπόζοντα τον Δι έχοντας ύφεση στους φθόγγους πα και κε, ενώ δίεση στους φθόγγους άνω ζω καθώς και του ζω της  υποτονικής.

5. Δακτυλοθεσία (ανοιχτή και κλειστή θέση ?ε χρήση αντίχειρα 5ου δακτύλου). Παραχορδή. Χα?ηλή και ψηλή θέση/?εταφορές/τρανσπόρτα – π.χ. ?εταφορά της βάσης πα ψηλότερα, στη θέση του δεσ?ού δι και
εκτέλεσή του τραγουδιού από αυτή τη θέση.
6. Στολίδια (legato, glissando, ρυθ?ικό vibrato, ο?αλόν, ρυθ?ικό κτύπη?α στο καπάκι, κλπ.)
7. Μουσικότητα.

Ση?ειώσεις:
α) Οι ?αθητές οφείλουν να εκτελέσουν στον τα?πουρά χωρίς τη βοήθεια ?ουσικού κει?ένου (από ?νή?ης) δύο από τα παραπάνω τραγούδια. Τα τραγούδια τα οποία πρόκειται να επιλέξουν για ακρόαση θα πρέπει να
προέρχονται ένα από κάθε δεξα?ενή. Η ερ?ηνευτική εικόνα των εξεταζο?ένων, θα αξιολογηθεί ?ε βάση τα βασικά ση?εία επάρκειας όπως πιο πάνω έχουν αυτά αναφερθεί, ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να καταστήσουν ε?φανώς ότι
αντιλα?βάνονται τη λειτουργία του τα?πουρά ως εργαλείο για την βιω?ατική κατανόηση της θεωρίας της ελληνικής παραδοσιακής ?ουσικής (θεωρία των ήχων, θεωρία των ρυθ?ών, είδη ?ελοποιίας, σύστη?α γραφής) και ότι δεν
παραγνωρίζουν την αυτόνο?η λειτουργία του ως σολιστικού οργάνου, συνοδευτικού του δη?οτικού τραγουδιού ?ε ιδιαίτερη τεχνική και ρεπερτόριο.
β) Οι παρτιτούρες των τραγουδιών προέρχονται οι περισσότερες από το βιβλίο «Μέθοδος τα?πουρά» του Γιάννη Αρβανίτη, Αθήνα 1997, καθώς και το συλλογικό έργο των Β. Μπαρα?πούτη, Π. Παπαπετρόπουλου, Σ.Κατσιάνη
και Κ. Γρά?πα και βρίσκονται στο γραφείο του σχολείου.
γ) Όσον αφορά το κούρντισ?α του τα?πουρά θα χρησι?οποιηθεί το βασικό κούρντισ?α κατά πέ?πτες (καραντουζέν), το οποίο ?πορεί να είναι:
1η χορδή: Κε=λα, 2η χορδή: Πα=ρε και 3η χορδή: Δι=Σολ
ή εναλλακτικά:
1η χορδή: Πα=ρε 2η χορδή: Δι=Σολ και 3η χορδή: Νη=Ντο

ΜάθημαΙστορία της Μουσικής

Μπαρόκ:
1. Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο
2. Οι ?ουσικοί νεωτερισ?οί στο Μπαρόκ
3. Πρώι?ο και Όψι?ο Μπαρόκ, Η γέννηση της όπερας στην Ιταλία, Οι ?ουσικές
φόρ?ες (σονάτα ?παρόκ, καντάτα, σουίτα, κοντσέρτο γκρόσο, κοντσέρτο
σόλο, φούγκα, χορικό)
4. Η Μπαρόκ ?ουσική στη Γαλλία, Αγγλία, Γερ?ανία
5. Το ώρι?ο Μπαρόκ
Κλασικισ?ός:

1. Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο
2. Προκλασική περίοδος, Σχολή Μανχάι?
3. Κλασική περίοδος, Πρώτη Σχολή της Βιέννης, Συνθέτες
4. Τα είδη της κλασικής όπερας
5. Τα ?ουσικά είδη, φόρ?ες (σονάτα, συ?φωνία, κοντσέρτο, λιντ, παραλλαγές,
φαντασία, λειτουργία, ρέκβιε?)

Ρο?αντισ?ός:
Μόνο τα χαρακτηριστικά του Ρο?αντισ?ού

Μάθημα: Ατο?ικό όργανο επιλογής (εκτός του πιάνου)
Ση?είωση: Η ύλη του ατο?ικού οργάνου επιλογής ? εκτός του πιάνου, που αναφέρεται παραπάνω ? θα ορίζεται ύστερα από συνεννόηση κάθε υποψηφίου ?ε το σχολείο

 

Β΄ Λυκείου

Η εξεταστεά ύλη κατατακτηρίων της Β’ Λυκείου βρίσκεται εδώ

Γ΄ Λυκείου

Η εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων της Γ’ Λυκείου βρίσκεται εδώ