Κατατακτήριες Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017

Το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης δέχεται μαθητές με κατατακτήριες εξετάσεις – εφόσον προκύψουν κενές θέσεις λόγω μετεγγραφής, απομάκρυνσης μαθητών ή οποιουδήποτε άλλου λόγου –  για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στις Α΄, B΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου. Οι εξετάσεις διενεργούνται εντός του 3ου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.) που ορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το σχολείο για περαιτέρω πληροφορίες. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.