Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020

Ολόκληρη η εγκύκλιος υποβολής αίτησης-δήλωσης ΓΕΛ 2020 με το ΝΕΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ (μαθητές ή απόφοιτοι).

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές με το ΝΕΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ 2020

Οδηγίες για την Αίτηση-Δήλωση υποψηφίου για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ με το ΝΕΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ 2020

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΝΕΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΛ 2020

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές με το ΠΑΛΑΙΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ 2020

Οδηγίες για την Αίτηση-Δήλωση υποψηφίου για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2020

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής-ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΛ 2020

Μουσικά όργανα ΓΕΛ