Υπεύθυνοι τμημάτων (2016-17)

Α’ Γυμνασίου: Παπαδοπούλου Χαρίκλεια

Β’ Γυμνασίου: Βελμάχου Μαρία

Γ’ Γυμνασίου: Αϊβαλιώτη Χαρίκλεια

Δ’ Γυμνασίου: Καρούσου Χαρίκλεια

Ε’ Γυμνασίου: Βαχαβιώλος Δημήτρης

ΣΤ’ Γυμνασίου: Βαδάκογλου Χαρίκλεια