Εκδηλώσεις 2016-2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
Avatar

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Avatar

 

ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ “ΛΥΩ”

Avatar

 

ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ?ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΕΝΑ?

Avatar

 

ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ?ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΕΝΑ?