Μουσικά αντικείμενα σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

                    Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων

                  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιόνιων Νήσων

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής

                Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης
                           Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων