Κτηριακές εγκαταστάσεις

Το νέο κτήριο του μουσικού σχολείου Σπάρτης είναι ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο.
Θεμελιώθηκε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013.
Η προσαρ?ογή του κτηριακού συγκροτή?ατος στο ιδιαίτερο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους ?ε την έντονη κλίση του οικοπέδου, επιτυγχάνεται ?ε την χρήση κτηριακών ενοτήτων παράλληλα ?ε τις ισοϋψείς κα?πύλες του εδάφους και την δια?όρφωση των χώρων κυκλοφορίας ?ε ελαφρά φέρουσα ?εταλλική κατασκευή ?ε χα?ηλό ύψος και όγκο.
Το συγκρότη?α κτηρίων του Μουσικού σχολείου χωρίζεται σε τέσσερα ανεξάρτητα στατικά κτήρια ?ε αρ?ούς πλάτους 10εκ.
Τα κτήρια Ι και ΙΙΙ ε?φανίζουν ορθογωνική ?ορφή σε κάτοψη ?ε διαστάσεις 30.30mx20.50m περίπου και αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα, ένα υπόγειο, ένα ισόγειο και δύο ορόφους.
Το κτήριο ΙΙ έχει τραπεζοειδή ?ορφή σε κάτοψη, ?ε διαστάσεις (15.80-5.20)mx25.00m περίπου και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, ένα υπόγειο το οποίο κατασκευάζεται από σκυρόδε?α, ένα ισόγειο και δύο ορόφους οι
οποίοι κατασκευάζονται από ?ορφοχάλυβα και έχουν σύ??εικτες πλάκες.
Το κτήριο IV έχει τραπεζοειδή ?ορφή σε κάτοψη ?ε διαστάσεις (8.60-15.00)mx21.75m περίπου και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ένα υπόγειο, ένα ισόγειο ? αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και έναν όροφο στου οποίου τα περι?ετρικά δοκάρια της οροφής εδράζεται ο ?εταλλικός φορέας της στέγης.
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ? ΠΕ Λακωνίας.

Διαμορφώνεται σε τρία βασικά τμήματα ? λειτουργικές ενότητες, περιλαμβάνει συνολικά 35 άιθουσες διδασκαλίας μαζί με τα εργαστήρια, με συνολικό εμβαδό ορόφων 3.115,72 m2.

Το τμήμα 1 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες: τη διοίκηση, αίθουσες ατομικών μαθημάτων και τα εργαστήρια μουσικής παιδείας. Η δεύτερη πτέρυγα είναι επίσης τριώροφη και περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων, εργαστήρια μουσικής, την αίθουσα μουσικών συνόλων ? χορωδίας και σε υπόγεια στάθμη αποθηκευτικούς χώρους και χώρους Η/Μ Εγκαταστάσεων.

Στο κεντρικό τμήμα μεταξύ 1 & 2 προβλέπεται : η κεντρική είσοδος, το κλιμακοστάσιο, η Βιβλιοθήκη, το Κυλικείο ? Τραπεζαρία και υπόστεγος χώρος.

Το τμήμα 2 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες : γραφεία, αίθουσες ατομικών μαθημάτων, ανελκυστήρα και χώρους υγιεινής. Η δεύτερη πτέρυγα περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων και εργαστήρια γενικής παιδείας.

Το τμήμα 3 περιλαμβάνει την Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων. Στο υπόγειο περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια, αποθήκες, Η/Μ χώροι).

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7.008.503,50 ?, με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Σπάρτης.