Κτηριακές εγκαταστάσεις

Το νέο κτήριο του μουσικού σχολείου Σπάρτης είναι ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο.
Θεμελιώθηκε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013.
Η προσαρµογή του κτηριακού συγκροτήµατος στο ιδιαίτερο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους µε την έντονη κλίση του οικοπέδου, επιτυγχάνεται µε την χρήση κτηριακών ενοτήτων παράλληλα µε τις ισοϋψείς καµπύλες του εδάφους και την διαµόρφωση των χώρων κυκλοφορίας µε ελαφρά φέρουσα µεταλλική κατασκευή µε χαµηλό ύψος και όγκο.
Το συγκρότηµα κτηρίων του Μουσικού σχολείου χωρίζεται σε τέσσερα ανεξάρτητα στατικά κτήρια µε αρµούς πλάτους 10εκ.
Τα κτήρια Ι και ΙΙΙ εµφανίζουν ορθογωνική µορφή σε κάτοψη µε διαστάσεις 30.30mx20.50m περίπου και αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα, ένα υπόγειο, ένα ισόγειο και δύο ορόφους.
Το κτήριο ΙΙ έχει τραπεζοειδή µορφή σε κάτοψη, µε διαστάσεις (15.80-5.20)mx25.00m περίπου και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, ένα υπόγειο το οποίο κατασκευάζεται από σκυρόδεµα, ένα ισόγειο και δύο ορόφους οι
οποίοι κατασκευάζονται από µορφοχάλυβα και έχουν σύµµεικτες πλάκες.
Το κτήριο IV έχει τραπεζοειδή µορφή σε κάτοψη µε διαστάσεις (8.60-15.00)mx21.75m περίπου και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ένα υπόγειο, ένα ισόγειο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και έναν όροφο στου οποίου τα περιµετρικά δοκάρια της οροφής εδράζεται ο µεταλλικός φορέας της στέγης.
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΠΕ Λακωνίας.

Διαμορφώνεται σε τρία βασικά τμήματα – λειτουργικές ενότητες, περιλαμβάνει συνολικά 35 άιθουσες διδασκαλίας μαζί με τα εργαστήρια, με συνολικό εμβαδό ορόφων 3.115,72 m2.

Το τμήμα 1 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες: τη διοίκηση, αίθουσες ατομικών μαθημάτων και τα εργαστήρια μουσικής παιδείας. Η δεύτερη πτέρυγα είναι επίσης τριώροφη και περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων, εργαστήρια μουσικής, την αίθουσα μουσικών συνόλων – χορωδίας και σε υπόγεια στάθμη αποθηκευτικούς χώρους και χώρους Η/Μ Εγκαταστάσεων.

Στο κεντρικό τμήμα μεταξύ 1 & 2 προβλέπεται : η κεντρική είσοδος, το κλιμακοστάσιο, η Βιβλιοθήκη, το Κυλικείο – Τραπεζαρία και υπόστεγος χώρος.

Το τμήμα 2 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες : γραφεία, αίθουσες ατομικών μαθημάτων, ανελκυστήρα και χώρους υγιεινής. Η δεύτερη πτέρυγα περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων και εργαστήρια γενικής παιδείας.

Το τμήμα 3 περιλαμβάνει την Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων. Στο υπόγειο περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια, αποθήκες, Η/Μ χώροι).

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7.008.503,50 €, με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Σπάρτης.