Κτηριακές εγκαταστάσεις

Το νέο κτίριο του μουσικού σχολείου Σπάρτης είναι ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο.
Θεμελιώθηκε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013.
Η προσαρμογή του κτιριακού συγκροτήματος στο ιδιαίτερο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους με την έντονη κλίση του οικοπέδου, επιτυγχάνεται με την χρήση κτιριακών ενοτήτων παράλληλα με τις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους και την διαμόρφωση των χώρων κυκλοφορίας με ελαφρά φέρουσα μεταλλική κατασκευή με χαμηλό ύψος και όγκο.
Το συγκρότημα κτηρίων του Μουσικού σχολείου χωρίζεται σε τέσσερα ανεξάρτητα στατικά κτήρια με αρμούς πλάτους 10 εκ.
Τα κτήρια Ι και ΙΙΙ εμφανίζουν ορθογωνική μορφή σε κάτοψη με διαστάσεις 30.30mx20.50m περίπου και αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα, ένα υπόγειο, ένα ισόγειο και δύο ορόφους.
Το κτήριο ΙΙ έχει τραπεζοειδή μορφή σε κάτοψη, με διαστάσεις (15.80-5.20) m x 25.00 m περίπου και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, ένα υπόγειο το οποίο κατασκευάζεται από σκυρόδεμα, ένα ισόγειο και δύο ορόφους οι
οποίοι κατασκευάζονται από μορφοχάλυβα και έχουν σύμμεικτες πλάκες.
Το κτήριο IV έχει τραπεζοειδή μορφή σε κάτοψη με διαστάσεις (8.60-15.00)mx21.75m περίπου και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ένα υπόγειο, ένα ισόγειο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και έναν όροφο στου οποίου τα περιμετρικά δοκάρια της οροφής εδράζεται ο μεταλλικός φορέας της στέγης.
Το έργο υλοποιήθηκε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,  ΠΕ Λακωνίας.

Διαμορφώνεται σε τρία βασικά τμήματα,  λειτουργικές ενότητες, περιλαμβάνει συνολικά 35 αίθουσες διδασκαλίας μαζί με τα εργαστήρια, με συνολικό εμβαδόν ορόφων 3.115,72 m2.

Το τμήμα 1 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες: τη διοίκηση, αίθουσες ατομικών μαθημάτων και τα εργαστήρια μουσικής παιδείας. Η δεύτερη πτέρυγα είναι επίσης τριώροφη και περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων, εργαστήρια μουσικής, την αίθουσα μουσικών συνόλων,  χορωδίας και σε υπόγεια στάθμη αποθηκευτικούς χώρους και χώρους Η/Μ Εγκαταστάσεων.

Στο κεντρικό τμήμα μεταξύ 1 & 2 προβλέπεται : η κεντρική είσοδος, το κλιμακοστάσιο, η Βιβλιοθήκη, το Κυλικείο- Τραπεζαρία και υπόστεγος χώρος.

Το τμήμα 2 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες : γραφεία, αίθουσες ατομικών μαθημάτων, ανελκυστήρα και χώρους υγιεινής. Η δεύτερη πτέρυγα περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων και εργαστήρια γενικής παιδείας.

Το τμήμα 3 περιλαμβάνει την Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων. Στο υπόγειο περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια, αποθήκες, Η/Μ χώροι).