Ευχαριστίες

Τις Θερμές Ευχαριστίες μας στο

με τον πρόεδρό του Κο Ιωάννη Λιαπέρδο,

που μας διέθεσε τους φοιτητές Γεώργιο Ηλία και Ευλάμπιο Παυλίδη

οι οποίοι συνεισέφεραν στο πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας περί
«Ανακατασκευής του Σχολικού μας Ιστοτόπου (SITE)», το σχολικό έτος 2016-17,
με υπεύθυνο εκπόνησης τον Θοδωρή Σαμαρά (ΤΕ16 ? Μουσικός)
και συνεργάτη τον Δημήτρη Βαχαβιώλο (ΠΕ16.01 ? Μουσικός).