Εισαγωγικές Εξετάσεις 2018-2019

Το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, από τις 2 έως και τις 31 Μαΐου του 2018, δέχεται αιτήσεις μαθητών/μαθητριών της Στ΄ τάξης των ?ημοτικών Σχολείων της Σπάρτης και της ευρύτερης περιοχής της Λακωνίας, για την εισαγωγή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου.

Αίτηση Εγγραφής υποψηφίου 2018

Πληροφορίες Εγγραφής υποψηφίου 2018

Διαδικασία_Εισαγωγής_Μαθητών_στην_α’_γυμνασίου_Μουσικών_σχολείων_2018_2019